printgadget.pl

Blog tematyczny o biznesie i marketingu

InternetPraca

Praca zdalna, a kodeks pracy

Praca zdalna, a kodeks pracy

W dzisiejszych, pandemicznych czasach, coraz więcej osób wysyłanych na pracę zdalną. Warto więc zastanowić się, czy praca zdalna jest w pełni uwarunkowana w kodeksie pracy.

Czym jest praca zdalna – definicja

Praca zdalna jest rodzajem pracy polegającym na świadczeniu usług pracodawcy częściowo bądź całkowicie z miejsca swojego zamieszkania lub miejsca, które zostało ustalone pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Praca ta musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi środkami bezpieczeństwa. Jej wykonywanie powinno być uregulowane na umowie przed lub w trakcie okresu zatrudnienia.

Ujęcie terminu pracy zdalnej w kodeksie pracy

W wyniku pandemii termin pracy zdalnej na stałe wszedł do słownika pracowników oraz pracodawców. Uwarunkowania dotyczące pracy zdalnej mają zostać w pełni uregulowane. Obecnie prace nad przygotowaniem odpowiedniej ustawy są w toku. Praca zdalna, a kodeks pracy to uzgodnienia zawarte pomiędzy rządem a pracodawcami i pracownikami. Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają pracę w formie zdalnej, jeżeli dwie strony, czyli pracodawca i pracownik, porozumieją się w tej kwestii. Pracownik musi mieć jednak dostęp do wszelkich niezbędnych narzędzi pracy, jak również musi przebywać w warunkach spełniających wszelkie wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku, gdy pracownik takowych warunków nie posiada, może złożyć oświadczenie o odmowie pracy zdalnej, a pracodawca jest zobowiązany takie narzędzia i warunki pracownikowi zapewnić.

Ekwiwalent wynikający z korzystania przez pracownika z własnych narzędzi

Świadcząc pracę na rzecz pracodawcy z własnego domu czy mieszkania pracownik ponosi koszty zużycia energii elektrycznej oraz wody. Zaczęły pojawiać się więc pytania, czy z tego tytułu pracownikowi należy się jakiś dodatkowy ekwiwalent. Ostatecznie, w wyniku rozmów i dyskusji stwierdzono, że pracodawca jest zobowiązany takowy ekwiwalent pracownikowi wypłacić. Nie uregulowano jednak kwestii wysokości ekwiwalentu. Jedynym ustaleniem w tym temacie jest brak konieczności opłaty podatku lub ryczałtu od tegoż ekwiwalentu.

Okazjonalna praca zdalna

W myśl nowych przepisów, które mają zostać uregulowane, rozważana jest również możliwość okazjonalnej pracy zdalnej. W myśl tego przepisu pracownikowi w ciągu roku przysługiwałyby 24 dni w ciągu roku, które mógłby on na własne życzenie wykorzystać na pracę w formie zdalnej. Miałby to być szczególny przywilej pracownika, na który wpływ nie miałby pracodawca. Wprowadzenie okazjonalnej pracy zdalnej miałoby na celu pomóc pracownikowi w pogodzeniu różnego rodzaju spraw osobistych z zawodowymi.

Udostępnij