printgadget.pl

Blog tematyczny o biznesie i marketingu

Biznes

Czym jest dom maklerski i jak korzystać z jego usług?

Czym jest dom maklerski i jak korzystać z jego usług?

Inwestowanie na giełdzie nieodmiennie kojarzy się z domami maklerskimi. Z usług tego typu instytucji finansowych korzysta w Polsce coraz więcej inwestorów – zarówno drobnych, jak i prowadzących działalność inwestorską na szeroko zakrojoną skalę. Warto zatem wiedzieć, czym jest dom maklerski.

Dom maklerski – definicja

Jak wyjaśniają doradcy z Prosper Capital, mianem domu maklerskiego określana jest instytucja finansowa posiadająca zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności maklerskiej. W Polsce zezwolenia są wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Domy maklerskie na ogół posiadają członkostwo na giełdzie, niemniej są i takie, które go nie mają. Nazywa się je afiliantami. Omawiane instytucje zatrudniają maklerów, którzy z tytułu upoważnienia nadanego przez dany dom dokonują transakcji na giełdzie – w imieniu klientów lub samego domu maklerskiego. W Polsce domy maklerskie mogą funkcjonować wyłącznie w formie spółek. Organizacją, która w naszym kraju zrzesza domy i biura maklerskie, jest Izba Domów Maklerskich.

Dom maklerski – jakie usługi świadczy?

Warto pamiętać o tym, że usługi Domu Maklerskiego nie sprowadzają się do prowadzenia rachunków maklerskich. Posiadanie takiego konta jest niezbędne, jeżeli ktoś chce inwestować na giełdzie. Zakres usług oferowanych przez prezentowane instytucje finansowe jest znacznie szerszy. Obejmuje on również m.in.: przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, doradztwo inwestycyjne, sprzedaż instrumentów finansowych, zarządzanie portfelami z wieloma instrumentami finansowymi itp.

Dom maklerski – jak korzystać z jego usług?

Decydując się na korzystanie z usług domu maklerskiego, trzeba zapoznać się z propozycjami różnych instytucji finansowych tego typu oraz porównać ich oferty pod względem cen oraz zawartości. Za samo założenie i prowadzenie rachunku maklerskiego domy maklerskie zwykle nie pobierają żadnych opłat, ale naliczają prowizje od wszystkich transakcji. Niemałe znaczenie w tym kontekście ma także ilość transakcji przeprowadzanych przez klienta w ciągu miesiąca.

Udostępnij