printgadget.pl

Blog tematyczny o biznesie i marketingu

Praca

Jak napisać wypowiedzenie z pracy, by było skuteczne?

Jak napisać wypowiedzenie z pracy, by było skuteczne?

Kodeks pracy reguluje wiele spraw dotyczących relacji między pracodawcą a pracownikiem, obowiązki obu stron. Reguluje także zasady nawiązania i rozwiązania umowy o pracę. Rozwiązanie umowy będzie skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie zgłoszone i napisane zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Kiedy złożyć wypowiedzenie o pracę

Wypowiedzenie o pracę może złożyć pracownik, ale także pracodawca. Do wyboru są trzy możliwości rozwiązania zawartej umowy:

– za porozumieniem stron,
– wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
– ze skutkiem natychmiastowym.

Najczęściej umowa wypowiadana jest za porozumieniem stron, to rozwiązanie korzystne dla pracownika i dla pracodawcy. Pracownik najczęściej ma już nowego pracodawcę, a pracodawca nie musi zagwarantować dwóch dni wolnych i wypłacać odpraw. W wypowiedzeniu musi być podana data rozwiązania umowy.

W przypadku rozwiązania umowy z okresem wypowiedzenia, ważny jest termin złożenia, który zależy od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy.

W okresie próbnym wynosi to następująco:

– 2 tygodnie – 3 dni wypowiedzenia,
– powyżej 2 tygodni – 1 tydzień,
– 3 miesiące – 2 tygodnie.

W przypadku umów zawartych na czas określony lub nieokreślony terminy przedstawiają się następująco:

– poniżej 6 miesięcy – wypowiedzenie 2 tygodnie,
– powyżej 6 miesięcy – 1 miesiąc,
– 3 lata – okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

W przypadku wypowiedzeń liczonych w miesiącach, okres wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia kolejnego miesiąca i kończy ostatniego dnia. W przypadku wypowiedzeń tygodniowych rozpoczyna się w niedzielę i kończy w sobotę.

W przypadku wypowiedzenia natychmiastowego, stosunek pracy ustaje w kolejnym dniu. W wypowiedzeniu powinno znaleźć się jego uzasadnienie.

Jak napisać wypowiedzenie z pracy?

Wypowiedzenie umowy o pracę jest pismem formalnym niosącym za sobą skutki prawne. Z tego względu musi spełniać określone wymogi. U góry po lewej stronie należy umieścić dane personalne i adresowe osoby wypowiadającej umowę, po prawej stronie miejsce i data. Poniżej na środku należy umieścić dane adresata, stanowisko, imię i nazwisko osoby (kierownika, dyrektora) oraz nazwę i siedzibę firmy. Kolejnym elementem jest nagłówek, czyli wypowiedzenie z podaniem jego rodzaju.

W treści pisma należy powołać się na umowę o pracę, która ma być rozwiązana, czyli podać jej rodzaj, datę zawarcia. W dalszej kolejności należy podać datę rozwiązania umowy (rozwiązanie za porozumieniem stron) lub okres wypowiedzenia. W przypadku umów rozwiązywanych w trybie natychmiastowym konieczne jest podanie przyczyny.

Wypowiedzenie o pracę najlepiej jest złożyć w formie pisemnej lub e-maila, mamy wtedy potwierdzenie jego złożenia.

Udostępnij