printgadget.pl

Blog tematyczny o biznesie i marketingu

Biznes

Odpowiedzialny biznes – czym jest etyka w biznesie?

Odpowiedzialny biznes – czym jest etyka w biznesie?

Etyka w biznesie to odpowiedzialność społeczną i zrównoważony rozwój. Obecnie coraz ważniejsze staje się, jaki wkład firmy wnoszą w ochronę zasobów, zapewniając ludziom godne życie i rozwój społeczeństwa w celu wzmocnienia go dla przyszłych pokoleń. Nie liczy się sposób, w jaki firmy wydają pieniądze, ale raczej sposób, w jaki sposób je zarabiają.
Obecnie etyka w biznesie jest niemal koniecznością, zwłaszcza gdy firmy działają na arenie międzynarodowej lub prowadzą interesy za granicą, a opinia publiczna zwraca szczególną uwagę na produkcję, wydajność i zrównoważony rozwój.

Interesy społeczeństwa

Kwestie etyki korporacyjnej są przedmiotem coraz większego zainteresowania opinii publicznej. Ludzie są coraz bardziej zainteresowani, na przykład, skąd pochodzą nasze tekstylia lub z jakich surowców budujemy nasze pojazdy, lub czerpiemy energię oraz jak to wpływa na środowisko. Coraz częściej pytamy, w jaki sposób wykorzystywane są zasoby i w jakim stopniu oszczędzane są ważne zasoby, takie jak energia i woda.

Zrównoważony rozwój

Na świecie przybywa coraz więcej ludzi. Co to oznacza dla zmiany klimatu, naszego odżywiania, transportu i jak możemy stworzyć środki do życia stale rosnącej liczby ludzi bez wykorzystywania naszych zasobów i niszczenia naszych źródeł utrzymania?

Te pytania są coraz częściej kierowane do firm. Opinia publiczna jest zainteresowana warunkami pracy w łańcuchu dostaw, wpływem produktów na środowisko, odpowiedzialnością oraz wykorzystaniem energii i wody przez firmy. Globalizacja prowadzi do nowego podziału ról. Innowacje są szybsze niż przepisy, a innowacje produktowe determinują życie społeczne. W ten sposób firmy pomagają określić rytm życia.

Model struktury społecznej

Model naszej struktury społecznej składa się z trzech filarów: społeczeństwo, polityka i biznes. W toku globalizacji mamy do czynienia ze zmianą układu sił. Kilka lat temu społeczeństwo było przedmiotem zainteresowania, ponieważ politykom brakowało funduszy. Dziś, pod presją globalizacji, uwaga skupia się głównie na gospodarce. Przyszła rentowność naszego społeczeństwa zależy w dużej mierze od stopnia, w jakim możemy rozwijać zrównoważoną formę działalności. Opinia publiczna skupia się na wkładzie biznesu w przyszłość naszego społeczeństwa.

Jeśli przeniesiemy ten model na firmę i na etykę biznesu, to filarami będą: ekologia, społeczny wpływ, poczucie odpowiedzialności firmy za generowanie i inwestowanie pieniędzy.

O tym, że etyka biznesu zyskuje coraz większe znaczenie dla firm, świadczy fakt, że pojęcie zrównoważonego rozwoju znajduje się w coraz większej liczbie raportów rocznych.

Udostępnij