printgadget.pl

Blog tematyczny o biznesie i marketingu

Biznes

Jak napisać dobry biznesplan?

Jak napisać dobry biznesplan?

Każdy przedsiębiorca, który zamierza otworzyć działalność gospodarczą, powinien sporządzić biznesplan. Nawet genialny pomysł na własny biznes nie gwarantuje sukcesu. Skalę ryzyka pozwoli ocenić solidnie sporządzony biznesplan. Jest on potrzebny także w przypadku ubiegania się o dofinansowanie biznesu.

Jak napisać biznesplan?

Biznesplan to określenie rozwoju firmy w perspektywie 3-5 lat. Do tego potrzebne jest sprecyzowanie celów firmy oraz wykonanie kilku analiz, które pozwolą ocenić stopień ryzyka całego przedsięwzięcia.

Biznesplan powinien być napisany logicznie i konsekwentnie, przedstawione dane liczbowe muszą wynikać z rzetelnych analiz.

Dobry biznesplan musi mieć określoną strukturę, która umożliwi łatwą jego analizę:

  • Streszczenie – w zasadzie powstaje na końcu, zawiera najważniejsze informacje o firmie i jej otoczeniu, krótką charakterystykę produktu oraz perspektywy rozwoju. Zadaniem streszczenia jest przekonanie inwestorów, że plan odniesie sukces.
  • Charakterystyka firmy i branży – opisanie wizji i misji firmy, analiza SWOT (szanse i zagrożenia).
  • Opis inwestycji – konieczny w przypadku ubiegania się o zewnętrzne środki finansowania.
  • Plan sprzedaży i marketingu – opis produktu i jego zalet, cena finalna produktu, analiza rynku, planowane działania marketingowe.
  • Plan finansowy – wielkość inwestycji, zakładana wielkość sprzedaży, koszty produkcji, aktywa i pasywa, sposób pozyskania środków na finansowanie inwestycji.

I na koniec trzeba napisać podsumowanie i streszczenie (umieszczane na początku), które mają przekonać o powodzeniu całego przedsięwzięcia.

O tym warto pamiętać

Bez względu na cel sporządzania biznesplanu, służy on przede wszystkim przedsiębiorcy, dlatego powinien być bardzo rzetelny. Wszystkie analizy muszą opierać się na rzeczywistych danych liczbowych pochodzących z oficjalnych źródeł.

Szczególną uwagę trzeba zwrócić na otoczenie rynkowe, działania konkurencji i możliwość znalezienia tam miejsca dla własnej firmy.

Biznesplan to nie tylko kawałek papieru, to przewodnik dla przedsiębiorcy, za którym musi podążać krok za krokiem, by firma odniosła sukces.

Błędy, których nie wolno popełniać

Przede wszystkim nie można podchodzić do przedsięwzięcia z hurraoptymizmem, że na pewno się uda. Nie wolno dobierać liczb do założonych wyników, muszą być one rzeczywiste, w przeciwnym razie inwestycja może zakończyć się klęską.

Istotnym elementem powodzenia przedsięwzięcia jest zespół ludzi, który będzie realizował biznesplan. Załogę należy dobierać wyłącznie na podstawie kwalifikacji potrzebnych firmie.
W trakcie realizacji inwestycji, biznesplan należy aktualizować zgodnie ze zmieniającymi się czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi, pozwoli to na uniknięcie porażki.

Udostępnij