printgadget.pl

Blog tematyczny o biznesie i marketingu

Finanse

Jak grać na giełdzie? Krótki przewodnik

Jak grać na giełdzie? Krótki przewodnik

Gra na giełdzie papierów wartościowych może jawić się wielu osobom jako atrakcyjny sposób inwestowania pieniędzy. Nie ma w tym nic dziwnego. W czasach niskich stóp procentowych wiele osób szuka alternatywnych pomysłów na inwestowanie pieniędzy. Jak zacząć grać na giełdzie? Krótki przewodnik dla kandydatów na inwestorów giełdowych zamieszczamy poniżej.

Podstawa gry na giełdzie to rachunek maklerski

Do gry na giełdzie niezbędny jest rachunek maklerski. Jest to konto, na którym wykonywane i rozliczane są wszystkie transakcje kupna i sprzedaży zlecone przez posiadacza rachunku. Rachunek maklerski można otworzyć w domu maklerskim. Czym kierować się należy podczas wyboru rachunku maklerskiego? Przede wszystkim należy sprawdzić tabelę opłat i prowizji. Najbardziej dolegliwym obciążeniem jest prowizja za wykonanie zlecenia. Zazwyczaj jest ona ustalana procentowo od wartości zlecenia. Przy transakcjach o niższej wartości może mieć wartość kwotową.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem

Inwestowanie na giełdzie różni się od lokowania pieniędzy w produktach oszczędnościowych. Gra na giełdzie obarczona jest dużym ryzykiem utraty zainwestowanych środków. Kurs akcji na giełdzie jest płynny i może zmieniać się wielokrotnie w ciągu jednego dnia. Wyniki historyczne osiągane przez daną spółką nie muszą powtórzyć się w przyszłości. Warto więc inwestować z rozwagą. Podstawą w grze na giełdzie jest zdobycie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia na temat inwestowania. Założenie rachunku maklerskiego w wersji demo może być rozwiązaniem, które skutecznie wprowadzi początkującego inwestora w świat transakcji giełdowych.

Poznaj zasady rządzące giełdą

Jak działa giełda? Jest to miejsce, w którym spotykają się inwestorzy w celu obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami. Na giełdzie umawiają się strony, które chcą kupić i sprzedać akcje. Jak grać na giełdzie? Kurs akcji ustalany jest na podstawie zleceń kupna i sprzedaży. Zleceniodawca może wystawić zlecenie kupna lub sprzedaży po każdej cenie. Wówczas transakcja ma pierwszeństwo w arkuszu zleceń i jest realizowana po aktualnym kursie. Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem transakcji jest zlecenie z limitem ceny. Jest ono wykonywane tylko w przypadku, kiedy kurs akcji osiągnie założony w zleceniu poziom. Zbiorczy wynik wszystkich transakcji wykonanych w ciągu roku rozliczany jest przez dom maklerski w postaci PIT. W przypadku osiągnięcia pozytywnego wyniku z gry na giełdzie inwestor zobowiązany jest do zapłaty podatku od osiągniętego dochodu.

Podsumowując, gra na giełdzie papierów wartościowych może być sposobem na osiąganie dużych zysków. Warto jednak zwrócić uwagę na ryzyko towarzyszące grze. Kluczem do sukcesu jest zdobycie dużego doświadczenia.

Udostępnij